ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

a Hello Yoga Mobility Stúdióban igénybevett szolgáltatásokra

A HELLO YOGA Mobility Stúdiót a HELLO YOGA Kft. üzemelteti (továbbiakban: HELLO YOGA) a Motibro szoftverrendszer igénybevételével, melyről bővebb információ az alábbi linken található: https://www.motibro.com/

A HELLO YOGA Kft. adatai

 

HELLO YOGA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-345764

Adószám: 27031960-2-41

Székhely: 1022 Budapest, Pajzs utca 5. 2. em. 4.

A HELLO YOGA Mobility stúdió címe: 1024 Budapest, Ady Endre utca 1. I/1.

A HELLO YOGA Mobility stúdió e-mail címe: info@helloyogastudio.hu

A HELLO YOGA Mobility stúdió telefonszáma: +36-1-622-17-20

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Hello Yoga Mobility Stúdió által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 2. A HELLO YOGA és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek.
 3. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

 1. A vásárlás a Hello Yoga Mobility Stúdióban személyesen lehetséges készpénzzel vagy bankkártyával, valamint a Motibro rendszerén keresztül online bankkártyás fizetésre is van lehetőség, illetve bizonyos esetekben – például workshopok, képzések esetében – átutalásos fizetéssel is lehet teljesíteni. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott “rendeléseket” a HELLO YOGA nem fogad el.
 2. A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 3. A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető.
 4. Az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.
 5. Az igénybevett szolgáltatás névértékét Ön a HELLO YOGA Kft. részére fizeti meg.
 6. A Motibro oldalán történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a HELLO YOGA K ft-hez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 7. A banki átutaláshoz szükséges információk:

Hello Yoga Kft.,

Magnet Bank

Számlaszám: 16200151-18552708

A megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak a nevét, aki az adott tanfolyamon vagy workshopon részt vesz, továbbá, hogy pontosan milyen tanfolyam vagy workshop díjáról van szó. Az átutalásról szóló számlát minden esetben e-mailen küldjük a jelentkezéskor megadott email címre.

 

NAPIJEGYEK, ILLETVE BÉRLETEK IGÉNYBEVÉTELE

 

 1. A Bérlet és/vagy jegy (egy alkalom ára) érvényessége minden esetben a bérlettípusok leírásánál található.
 2. Az adatok bérlettípusonként eltérőek lehetnek.
 3. Amennyiben a Bérletet a weboldalon meghatározott időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban az Ön – vagy megajándékozottja – részére visszafizetni.
 4. A Bérletek felhasználási ideje kizárólag a weboldalon található tájékoztatás szerint hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ön és a HELLO YOGA között létrejött szerződés megszűnik.
 5. A Bérleteket és jegyeket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a www.helloyogastudio.hu oldalon tájékozódhat.
 6. A Hello Yoga Mobility stúdió látogatóinak adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: http://helloyogastudio.hu/gdpr/

 

WORKSHOPOK IGÉNYBEVÉTELE

 

 1. A tanfolyamok esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, a tanfolyam meghirdetésekor közzétett részletek szerint.
 2. Előleg fizetés esetén a fennmaradó tanfolyamdíjat a jelentkező legkésőbb az első alkalommal köteles rendezni a Hello Yoga Mobility Stúdióban.
 3. A lemondási feltételek
  1. A workshop vagy tanfolyam kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét elveszíti a jelentkező, de további befizetésre nem kötelezhető.
  2. A workshop vagy tanfolyam kezdeti időpontját követő lemondás esetén a teljes díjat köteles kifizetni a jelentkező.
 4. Amennyiben a tanfolyamot vagy workshopot a Hello Yoga mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra (például bérletvásárlásra, ajándékutalványra).
 5. A tanfolyamokhoz legkésőbb a második alkalommal lehet még csatlakozni, azt követően már nem.
 6. A workshopra jelentkezők adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: http://helloyogastudio.hu/gdpr/

 

JÓGA OKTATÓI, ILLETVE EGYÉB HOSSZÚTÁVÚ KÉPZÉSEK IGÉNYBEVÉTELE

200 órás jógaoktatóképzés VARGA JUDITTAL – a külön ÁSZF-ért KATTINTS IDE!

 1. A képzés sikeres elvégzésének feltételei:
  1. Teljes részvétel a képzésen: váratlan események (betegség, baleset, stb.) esetén a résztvevők maximum 4 napot hiányozhatnak a képzésről, ez esetben magánórák keretében be kell pótolniuk a mulasztást. Ennek díját a képzés vezetője határozza meg és pontos összegét a képzési szerződés tartalmazza. Ha több, mint háromszor több mint 15 percet késik az adott alkalmakról, be kell pótolnia az elmulasztott időt a fentiek szerint.
  2. Óralátogatás: legalább 15 darab (90 perces) jógafoglalkozás látogatása gyakorlóként (ez lehet a Hello Yoga Mobility Stúdióban, ahol 30% kedvezményt biztosít a HELLO YOGA, vagy más jógastúdióban, vidéken is.)
  3. Minden házi feladat határidőben történő leadása.
  4. Írásbeli vizsga a képzés végén. A minimum követelmény 75%.
  5. Egy 90 perces Vinyasa Flow óra vázlatának önálló elkészítése és leadása.
  6. Legalább egy teljes 90 perces Vinyasa Flow óra tanítása, saját óraterv alapján, amelyre részletes visszajelzést kapsz az oktatótól.
 1. A tanfolyam díjak, illetve a fizetési konstrukciók egyedileg kerülnek meghatározásra az adott képzés meghirdetésekor.
 2. A lemondási feltételek:
  1. A tanfolyamkezdés előtt 8 héttel történő lemondás esetén: 5.000,- Ft kezelési költség kerül levonásra, ezen felül a teljes összeg visszajár.
  2. A tanfolyamkezdés előtt 8 héten belül történő lemondás esetén: a befizetett összeg 50%-a visszajár.
  3. A képzés kezdeti időpontját követő lemondás esetén, vagy ha a résztvevő nem jelenik meg a tanfolyamon, a képzés teljes díját köteles kifizetni, és a befizetett összeg nem jár vissza.
 3. Amennyiben a tanfolyamot a Hello Yoga mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár.
 4. Az oktatóképzésre jelentkezők adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: http://helloyogastudio.hu/gdpr/

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A www.helloyogastudio.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a HELLO YOGA jogosult.
 2. A HELLO YOGA előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.
 3. A HELLO YOGA jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
 4. A HELLO YOGA nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.
 5. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a HELLO YOGA munkatársaihoz az info@helloyogastudio.hu email címen, illetve a +36 (1) 622 1720-as telefonszámon.
 6. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info@helloyogastudio.hu e-mail címen.
 7. A HELLO YOGA-val szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A HELLO YOGA székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
 8. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.
 9. A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.
 10. Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www. helloyogastudio.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és a természetes személyek számára, magáncélra korlátozás nélkül letölthetők.
 11. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a HELLO YOGA hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet 8a továbbiakban vis maior). Vis maior esetén a HELLO YOGA kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
 12. A HELLO YOGA jogosult a weboldala kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani.
 13. A HELLO YOGA bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Hatályos: 2019. október 15-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás